Thông cáo báo chí

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ THIẾT BỊ HỆ THỐNG NOW SOLUTION

01/03/2018


1. Mô tả thiết bị:

Hệ thống Now Solution là hệ thống định vị các trang thiết bị khai thác và nâng hạ tại cảng (cẩu RTG, xe nâng chup, xe nâng vỏ, xe đầu kéo) theo thời gian thực trong cảng. Hệ thống có chức năng tự động định vị thiết bị, cập nhật vị trí container trên bãi trong quá trình nâng hạ, giảm thiểu sự thất lạc, sai vị trí container. Hệ thống được tích hợp đầy đủ với hệ thống khai thác cảng TOS theo thời gian thực, giảm thiểu việc nhập dữ liệu bằng tay và sử dụng các thiết bị cầm tay. Nay chúng tôi không có nhu cầu sử dụng và muốn được bán thanh lý nhưng thiết bi được liệt kê sau:
2. Danh sách thiết bị thanh lý

 Tên tài sản Số lượng 
 Now Solution Licenses/Bản quyền phần mềm DGPS của Now Solution  1
 UTR GEN4E Sys No GPS/ Bộ thiết bị DGPS dùng cho xe đầu kéo  28
 SP GEN4E GSS 8H w/Brkts / Bộ thiết bị DGPS dùng cho Sidepick  4
 RTG GEN4E PLC Sys/Brkts / Bộ thiết bị DGPS dùng cho cẩu bánh lốp RTG   12
 RS Gen4E 24V Sys / Bộ thiết bị DGPS dùng cho Reachstacker  3
 DSPS Base System (Server) / Bộ thiết bị DGPS dùng cho máy chủ  1

3. Thời gian nhận bán thanh lý: từ 8h00 ngày 05/03/2018 đến 16h00 ngày 15/03/2018

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 07/03/2018 đến ngày 15/03/2018 (giờ hành chính)
Tại: số 1 đường Cái Lân, P. Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

5. Chi tiết xin liên hệ: 
CÔNG TY TNHH CẢNG CÔNG TEN NƠ QUỐC TẾ CÁI LÂN; 
Địa chỉ: số 1 đường Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP.Hạ long, Quảng Ninh
Ông Đinh Hữu Hùng - Mobile: 0904.784.786
ĐT: 0203 3896 000/fax: 0203 3515 656
Sự kiện CICT nổi bật
Liên kết website
Thư viện hình ảnh
Tra cứu thông tin hàng hóa
OOCL Shipping LineCOSCO Shipping LineMAERSK LINEMCC TRANSPORTBen Line AgenciesWallenius Wilhelmsen Logistics MSCViconshipQuang Ninh portCarrixCPISSA MarineMITPANSSITtideworks