Công Nghệ Thông Tin

CICT hướng tới mục tiêu áp dụng hoàn toàn công nghệ thông tin vào khai thác và quản lý, thông qua một số hệ thống tiêu biểu:

1 – Hệ thống điều hành khai thác hàng rời, tổng hợp – STOS

2 – CICT Portal phục vụ riêng cho hoạt động khai thác tàu nông sản. Tham khảo thêm về CICT Portal tại đây. 

3 – Phần mềm khai thác hàng container (PLTOS) có kết nối EDI.

4 – Kết nối hải quan điện tử.

 

Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cho phép CICT giám sát quá trình khai thác hàng hóa tại cảng một cách hiệu quả, từ giám sát an ninh cho tới kiểm soát số liệu.

+ Lưu trữ hình ảnh tất cả xe ra/vào Cảng theo từng ca làm hàng.

+ Cập nhật số liệu kho/tàu theo thực tế (real time).

+ Khách hàng có thể trực tiếp truy vấn thông tin khai thác của tàu mà không cần chờ báo cáo của Cảng. 

Các Nguồn Lực Khác