0110/2020 Local Authorities

1. MARITIME ADMINISTRATION OF QUANG NINH

Add: No 01 Cái Lân Rd, Bãi Cháy Ward, Hạ Long City, Quảng Ninh

Tel: +84-(0)203.3825604,

Fax: +84-(0)203.3826137 –

Email: cangvu.qni@vinamarine.gov.vn - thutucinfo@cangvuhanghaiquangninh.gov.vn

Website: http://www.cangvuhanghaiquangninh.gov.vn/

 

2. MARINE PILOTAGE COMPANY AREA III (PILOTCO 3)  

Add: No 41 Lê Thánh Tông, Hạ Long City, Quảng Ninh

Tel: (0203)3 825386 –

Fax: (00203)3 826655 –

Hotline: (0203)3 824475

Email: hoatieuqnh@gmail.com –

Website: http://www.pilotco3.com

 

3. HẠ LONG PLANT QUARANTINE STATION

Add: Zone 6 Area 10, Bãi Cháy Ward, Hạ Long City, Quảng Ninh

Tel: 02033 515 687

 

4. HON GAI PORT BORDER POLICE

Add: No 4 Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Hạ Long City, Quảng Ninh

Tel: 0203 3823639

 

5. QUANG NINH CUSTOMS

Add: No 5 Trần Quốc Nghiễn, Hòn Gai Ward, Hạ Long City, Quảng Ninh

Tel: (020) 33 826 148 - Hotline: 1900 9299 - Email: hqqn@customs.gov.vn

Website: quangninhcustoms.gov.vn

 

HON GAI PORT CUSTOMS BRANCH

AddZone 6 Area 10, Bãi Cháy Ward, Hạ Long City, Quảng Ninh

Tel: 02033.849.636

Fax : 02033.849.635