1605/2022 Cơ quan ban ngành

1. CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 01 Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: +84-(0)203.3825604,

Fax: +84-(0)203.3826137 –

Email: cangvu.qni@vinamarine.gov.vn - thutucinfo@cangvuhanghaiquangninh.gov.vn

Website: http://www.cangvuhanghaiquangninh.gov.vn/

 

2. CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III

Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 Lê Thánh Tông Thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203)3 825386 –

Fax: (00203)3 826655 –

Trực ban: (0203)3 824475

Email: hoatieuqnh@gmail.com –

Website: http://www.pilotco3.com

 

3. TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT HẠ LONG

Địa chỉ: Tổ 6 Khu 10, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

SĐT: 02033 515 687

 

4. ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG HÒN GAI

Địa chỉ: Số 4 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

SĐT: 0203 3823639

 

5. CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Số 5 Trần Quốc Nghiễn, P. Hòn Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: (020) 33 826 148 - Hotline: 1900 9299 - Email: hqqn@customs.gov.vn

Website: quangninhcustoms.gov.vn

 

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HÒN GAI

Địa chỉ: Tổ 6-Khu 10-Phường Bãi Cháy-Thành phố Hạ Long-Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.849.636

Fax : 02033.849.635