Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Sửa chữa sân thượng bị thấm nước (phía trên phòng Công nghệ thông tin của Tòa nhà điều hành CICT)
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Sửa chữa sân thượng bị thấm nước (phía trên phòng Công nghệ thông tin của...
Thông báo bán tài sản Thanh lý
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) tổ chức thanh lý tài sản sắt vụn phế liệu theo hình thức bán thanh lý nguyên trạng tại CICT.  
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu:Cung cấp đồng phục Bảo hộ lao động năm 2022
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: "Cung cấp đồng phục Bảo hộ lao động năm 2022"
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu:Dịch vụ bảo trì, bảo hành hệ thống UPS Emerson Liebert NXr 30kVA, 3 pha 380 VAC
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Dịch vụ bảo trì, bảo hành hệ thống UPS Emerson Liebert NXr 30kVA, 3 pha 380...
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu:Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân tổ chức mua sắm gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân".
123