Hướng dẫn chung đối với Đại lý và khách đến làm việc tại Cảng CICT
Thủ tục đăng khai thác đối với Đại lý tàuThủ tục khai thác đối với Hãng tàu, công ty Xuất nhập khẩuQuản lý An ninh - An toàn đối với người/xe của Đại...
Quy trình giao nhận hàng hóa và kiểm tra an ninh – an toàn đối với xe tải qua cổng cảng CICT
Đối tượng và phạm vị áp dụng: Xe tải của chủ hàng/Vận tải vào Cảng lấy hàng nông sản nhập khẩu. 
Quy trình giao nhận Container tại CICT
Quy trình nhận Container có hàng ra/vào cổng Cảng.Quy trình nhận Container rỗng ra/vào cổng Cảng.