2904/2021 Quy trình giao nhận hàng hóa và kiểm tra an ninh – an toàn đối với xe tải qua cổng cảng CICT

Đối tượng và phạm vị áp dụng: Xe tải của chủ hàng/Vận tải vào Cảng lấy hàng nông sản nhập khẩu.

 

Chủ hàng/Vận tải khi đăng ký danh sách xe trên hệ thống Portal của CICT thì cung cấp cả số Seri của đăng kiểm, CICT sẽ thực hiện kiểm tra đăng kiểm trên website của Cục đăng kiểm Việt Nam trước khi xe tới cảng lấy hàng. Nếu Quý công ty có danh sách, có thể gửi trước qua email để CICT tiến hành cập nhập dữ liệu vào hệ thống.
Chỉ những xe nào cung cấp đầy đủ thông tin mới có thể vào lấy hàng.
Chỉ 01 lái xe được phép vào cảng. Lái xe không cần xuống xe và được yêu cầu ngồi trong cabin trong gần hết quá trình lấy hàng trong cảng. Lái xe chỉ xuống xe tại cổng bảo vệ vào (để nhân viên an ninh CICT kiểm tra xe) và tại cổng bảo vệ ra (để ký và nhận phiếu cân).

Các bước cụ thể:


 

 

Bước 1:  Đăng ký phương tiện làm hàng trên CICT Portal

Chủ hàng/ Vận tải đăng ký phiếu lẻ, gán xe vào phiếu trắng với những xe, mooc có thông tin hợp lệ. Hướng dẫn sử dụng CICT Portal TẠI ĐÂY.

 

Bước 2: Phương tiện xếp hàng vào cảng
Khi xe đến ngã 3 cảng, nhân viên An Ninh kiểm tra, đối chiếu số xe, số mooc thực tế đến Cảng với thông tin trên hệ thống CICT Portal. Nếu đúng, các xe xếp hàng vào cổng, nếu không đúng sẽ phải quay ra xếp từ đầu. Lúc này lái xe lái xe được yêu cầu liên hệ với chủ hàng hoặc điều phối vận tải để đăng ký lại phiếu.

 

Bước 3: Phương tiện vào cảng tại cổng chính

Tại cổng chính, Nhân viên bảo vệ tiến hành kiểm tra an ninh xe như bình thường nhưng không in phiếu ra/vào cổng. Hoàn tất bước kiểm tra, lái xe đưa xe vào cân bì.


Bước 4: Phương tiện cân bì tại cổng cảng
Khi vào cân bì, lái xe không cần xuống xe. Nhân viên nhà cân tiến hành cân theo đúng phương án chủ hàng đăng ký qua CICT Portal. Lái xe di chuyển xe vào vị trí nhận hàng tại cầu bến.


Bước 5: Phương tiện vào vị trí nhận hàng tại cầu bến
- Tại cầu bến, CICT bố trí nhân viên Tally hướng dẫn lái xe điều khiển phương tiện vị trí cẩu/hầm lấy hàng theo kế hoạch.
- Lái xe đưa xe vào vị trí nhận hàng. Lái xe không xuống xe. Tại đây, CICT bố trí nhân viên xả hàng căn cứ theo thông tin khối lượng hàng được lấy trên thông tin đăng kiểm xe và khối lượng bì thực tế.


Bước 6: Tiến hành cân thử tải
Sau khi nhận hàng tại cầu bến, lái xe đưa xe ra hệ thống kiểm soát tải trọng tại bãi cảng bao gồm cầu cân và máy hút xả. Nếu cần thêm/bớt hàng hóa khi xe thừa hoặc thiếu hàng, hệ thống hút xả tại bàn cân sẽ được sử dụng giúp xe đạt tải trọng cho phép mà không phải quay lại cần bến nhiều lần.


Bước 7: Tiến hành cân chốt
Sau khi lấy xong hàng, lái xe ra cân chốt. Lái xe không cần xuống xe.


Bước 8: Phương tiện rời Cảng
Tại cổng bảo vệ ra: Lái xe xuống xe ký phiếu cân để cho xe ra. Kết thúc quá trình lấy hàng.