CICT PORTAL

"Bước Đột Phá Trong Hoạt Động Khai Thác Nông Sản"

CICT PORTAL

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào khai thác

Với tính năng ưu việt, hệ thống CICT Portal được đánh giá sẽ thay đổi phương thức nhận hàng truyền thống và là giải pháp cho rất nhiều các vướng mắc như chậm trễ trong truy vấn thông tin; tình trạng gian lận hàng hóa, tắc nghẽn giao thông..

Đăng Nhập Portal

Hướng Dẫn Sử Dụng Portal