Công nghệ thông tin
  • CICT hướng tới mục tiêu áp dụng hoàn toàn công nghệ thông tin vào khai thác và quản lý, thông qua một số hệ thống tiêu biểu như STOS, PLTOS, kết nối hải quan điện tử và đặc biệt là CICT PORTAL.  
Cơ sở hạ tầng
  • CICT có chiều dài cầu bến 594m, độ sâu trước bến -13m tại mức thủy triều bằng 0, diện tích 18.1 ha và hệ thống nhà kho hiện đại nhất trong khu vực. 
Trang thiết bị
  • CICT sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại có thể bốc xếp linh hoạt cả hàng rời và hàng container, tiêu biểu phải kể tới giàn cẩu STS Post Panamax với tầm với 49 mét, sức nâng lên tới 100 tấn. 
An ninh an toàn
  • Hệ thống an ninh an toàn nghiêm ngặt và hiệu quả là niềm tự hào của CICT, đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng.