Thông báo về việc điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng thùng container xả đáy tại Cảng CICT áp dụng từ 15/1/2023
Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc điều chỉnh đơn giá dịch vụ nâng hạ và cho...
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CHO HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG (đính kèm hợp đồng dịch vụ)