2809/2020 Quy trình giao nhận Container tại CICT
Quy trình giao nhận container qua đường cổng cảng đối với chủ hàng và người nhận hàng xem TẠI ĐÂY