1105/2022 Hoạt động khai thác hàng sắt vụn tại CICT

Một số hình ảnh đẹp của hoạt động khai thác hàng sắt vụn trên bến cảng CICT