2806/2022 Thông báo bán tài sản Thanh lý

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) tổ chức thanh lý tài sản thiết bị công nghệ thông tin với các thông tin chi tiết như Thông báo đính kèm.

Các tổ chức, hoặc cá nhân có nhu cầu vui lòng gửi Thư chào giá cho chúng tôi.

Thời hạn cuối cùng nhận thư chào giá: 05/07/2022.
  Mọi thông tin liên quan đến việc thanh lý tài sản, kiểm tra trực tiếp tài sản thanh lý vui lòng liên hệ:

Phòng Kế toán - Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân, Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Người phụ trách: Mr. Tâm – 0965489292.