1605/2022 THÔNG BÁO: V/v Thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Realtime PCR đối với người vào Quảng Ninh
Theo Công văn số 4585/UBND-DL1 về việc tăng cường kiểm soát người về từ vùng có dịch thì từ 00h ngày 18/07/2021: người về Quảng Ninh, người Quảng Ninh khi quay về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm Covid bằng phương pháp 𝗥𝗲𝗮𝗹𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗣𝗖𝗥 kết quả âm tính không quá 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu (kết quả bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên tạm thời sẽ không được chấp nhận)
𝐶ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̆𝑛: