1208/2022 DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ PCCC & CHCN ĐỊNH KỲ NĂM 2022

Là một trong những cảng có quy mô lớn và hiện đại nhất Miền Bắc, công tác an ninh an toàn luôn được CICT chú trọng và quan tâm, đặc biệt là công tác PCCC và CHCN.

 

 

Với đặc thù hoạt động về xếp dỡ và lưu kho bãi nhiều các loại mặt hàng có giá trị và dễ bắt cháy như nông sản, dăm gỗ, viên gỗ nén…,hệ thống Cơ sở hạ tầng CICT được trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC&CNCH hiện đại và được đặt ở nơi dễ nhìn thấy kèm theo sơ đồ bố trí. Phòng HSSE phụ trách an ninh an toàn trong công ty cũng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị PCCC theo đúng quy định.

 

Bên cạnh đó, CICT luôn thực hiện đầy đủ các quy định và ban hành các nội quy về công tác PCCC. Đồng thời, CICT thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến tất cả các nhân viên của Cảng, góp phần nâng cao ý thức của CBCNV trong công tác PCCC&CNCH giúp ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ cháy nổ xảy ra, từ đó giúp bảo vệ sự an toàn của người lao động cũng như tài sản.

 

 

Ngày 2/8 vừa qua, CICT tổ chức buổi diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu kết hợp PCCC và CHCN định kỳ năm 2022 với tình huống giả định xảy ra tràn dầu và bắt cháy tại khu vực bồn chứa gần bãi lưu hàng dăm. Buổi diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ của các cán bộ nhân viên các phòng ban. Anh Thuận, nhân viên phòng HSSE cho biết: “Tôi cảm thấy những buổi diễn tập định kỳ này rất có ý nghĩa, giúp CBNV rèn luyện các kỹ năng trong công tác ứng phó các sự cố cũng như PCCC, nâng cao tinh thần cảnh giác trong những tháng nắng nóng cao điểm, dễ xảy ra cháy nổ”.

 

 

 

 

  

  Tại CICT, an toàn là hơi thở!