1605/2022 THÔNG BÁO: "Thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện Pháp luật của Công ty"

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

 

Thực hiện theo Quyết định của Hội đồng thành viên CICT, ông Lê Hồng Quân thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc CICT, và ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên CICT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) được bổ nhiệm cho cương vị Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty kể kể từ ngày 14/08/2020.

 

Vậy Công ty trân trọng thông báo tới các Quý Cơ quan, bàn ngành, các đối tác, khách hàng, các cá nhân, tổ chức liên quan được biết để thuận tiện trong việc giao dịch và liên hệ công tác.


Văn bản Thông báo "Thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện Pháp luật của Công ty" TẠI ĐÂY

 

Một số hình ảnh đẹp trong buổi lễ chuyển giao chức vụ Tổng Giám đốc CICT ngày 14/08/2020