11/28/2022 7:42:41 AM
Nếu bạn là người cầu tiến và nhiệt tình, bạn tự tin vào năng lực của bản thân và mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển với nhiều thử thách, hãy ứng tuyển vào CICT. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng...
12/8/2022 4:22:44 PM
Nếu bạn là người cầu tiến và nhiệt tình, bạn tự tin vào năng lực của bản thân và mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển với nhiều thử thách, hãy ứng tuyển vào CICT. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng...
11/28/2022 7:42:41 AM
Nếu bạn là người cầu tiến và nhiệt tình, bạn tự tin vào năng lực của bản thân và mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển với nhiều thử thách, hãy ứng tuyển vào CICT. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng...
11/28/2022 7:42:41 AM
Nếu bạn là người cầu tiến và nhiệt tình, bạn tự tin vào năng lực của bản thân và mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển với nhiều thử thách, hãy ứng tuyển vào CICT. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng...
11/28/2022 7:42:41 AM
CICT thông báo tuyển dụng tháng 08/2022 vị trí Trưởng phòng Nhân sự 
11/28/2022 7:42:41 AM
Nếu bạn là người cầu tiến và nhiệt tình, bạn tự tin vào năng lực của bản thân và mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển với nhiều thử thách, hãy ứng tuyển vào CICT. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng...
11/28/2022 7:42:41 AM
Nếu bạn là người cầu tiến và nhiệt tình, bạn tự tin vào năng lực của bản thân và mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển với nhiều thử thách, hãy ứng tuyển vào CICT. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng...
12/11/2021 2:46:33 PM
CICT thông báo tuyển dụng Nhân viên quản lý chứng từ (Hợp đồng ngắn hạn) 
1/11/2021 3:13:34 PM
Bạn là sinh viên mới tốt nghiệp? bạn muốn tìm một môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung? Hãy gia nhập CICT – Cảng Container quốc tế Cái Lân (CICT) – chúng tôi là đội ngũ chuyên nghiệp, năng...
11/28/2022 7:42:41 AM
CICT thông báo tuyển dụng tháng 08/2021. 
2/11/2020 11:49:55 AM
Công ty TNHH Cảng Công te nơ Quốc tế Cái Lân thông báo tuyển dụng Tháng 11/210 - Vị trí:Trưởng phòng Quản lý thiết bị
2/11/2020 11:17:12 AM
Công ty TNHH Cảng Công te nơ Quốc tế Cái Lân thông báo tuyển dụng Tháng 10/2020 - Vị trí: Giám sát An toàn