2811/2022 DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN CHUYÊN NGÀNH

Ngày 31/08/2022, CICT đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn chuyên ngành gồm Ban chỉ huy và đội xung kích với tổng 40 thành viên.

 

 

Trong 2 ngày 19/9 - 20/9, CICT đã tổ chức lớp huấn luyện, diễn tập chuyên nghiệp về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho tất cả các thành viên Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành cùng toàn thể những nhân viên làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ.

 

  

  Thông qua lớp tập huấn chuyên ngành, lực lượng PCCC & CHCN chuyên ngành và các nhân viên đã được nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy, chữa cháy cơ sở; đồng thời nắm vững các thao tác, sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, để có thể tiếp nhận và xử lý ban đầu các vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn xảy ra.