0804/2021 THÔNG BÁO - QUY TRÌNH KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ RA/VÀO CẢNG CICT LẤY HÀNG NÔNG SẢN QUA CÂN ĐIỆN TỬ
Nhằm mục đích tăng cường, đảm bảo An ninh - An toàn, quản lý chặt chẽ và chống thất thoát hàng hóa đối với hoạt động khai thác hàng nông sản tại cảng, CICT xin gửi thông báo về việc “Chấp hành quy trình kiểm soát phương tiện đường bộ ra, vào Cảng lấy hàng nông sản qua cân điện tử” áp dụng với các xe và các phòng ban liên quan của các đơn vị Chủ hàng, Ủy thác giao nhận và vận tải"

 

Truy cập thông báo TẠI ĐÂY

 

 
Hãy cùng chúng tôi nghiêm túc thực hiện và chấp hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giám sát an ninh cảng, giúp hàng hóa và con người của Khách hàng luôn được đảm bảo an toàn và yên tâm khi làm việc tại CICT!